B-ARCHITEKTURA świadczy kompleksową usługę projektową w zakresie architektury, konstrukcji, projektów branżowych oraz architektury wnętrz.

Wykonujemy projekty: indywidualne adaptacje projektów gotowych, koncepcyjne, budowlane, branżowe, wykonawcze.

Uzyskujemy  wszelkie uzgodnienia:  decyzję o warunkach zabudowy, zaświadczenie bądź decyzję o odrolnieniu gruntów, zaświadczenie bądź decyzję o lokalizacji zjazdu, uzgodnienia:  P.-POŻ, BHP, SANEPID,   pozwolenia na budowę.

Współpracujemy z projektantami branżowymi w specjalnościach: konstrukcyjnej, geodezyjnej i geotechnicznej, elektro-energetycznej, sanitarnej wentylacji i klimatyzacji, drogowej i innych.

Oferujemy konsultacje dotyczące możliwości wykonania projektu i jego uwarunkowań prawnych, zarówno w biurze jak i na miejscu budowy. Kładziemy nacisk na profesjonalne i  przyjazne podejście do każdego zlecenia.

Termin wykonania prac i ich wycena określane są indywidualnie dla każdego zlecenia i zależą od wielu czynników takich jak:  lokalizacja, powierzchnia, stopień skomplikowania konstrukcji itp.

dom_na-strone2b
Projekty

projekty koncepcyjne, budowlane i wykonawcze dla: – budynków mieszkalnych jedno i wielorodzinnych; – budynków handlowych, usługowych, biurowych i magazynowych; – obiektów małej architektury; – inne według potrzeb.

Wnętrza
  • kuchni (współpracujemy z pracowniami stolarskimi),
  • łazienek,
  • mieszkań,
  • domów,
  • pomieszczeń usługowych i biurowych,
  • inne według potrzeb.
Inwentaryzacje

czyli wykonanie pomiarów stanu istniejącego, rysunków technicznych w formie cyfrowej, dokumentacji fotograficznej oraz orzeczenia o stanie technicznym obiektu i ekspertyzy technicznej przy: – braku jakiejkolwiek dokumentacji technicznej obiektu; – projektach wnętrz; – projektach rozbudowy, przebudowy, nadbudowy budynków mieszkalnych, biurowych, handlowych, magazynowych, publicznych; – remoncie, modernizacji, przebudowie lub translokacji obiektów zabytkowych.

Adaptacje

Projekty gotowe wymagają adaptacji
w każdej z branż przez projektantów posiadających uprawnienia w swojej specjalności. Wykonujemy projekt zagospodarowania terenu, opis techniczny, uzyskujemy pozwolenie na budowę oraz w razie potrzeby dokonujemy zmian w projekcie typowym. Współpracujemy z pracowniami oferującymi gotowe projekty, pośredniczymy w ich sprzedaży.