Studio projektowe B-Architektura

B-ARCHITEKTURA to studio projektowe, które oferuje pełny zakres wielobranżowych usług architektonicznych począwszy od inwentaryzacji, projektów koncepcyjnych, poprzez budowlane, aż do wykonawczych.

Specjalizuje się w trudnych i delikatnych sprawach związanych z administracją architektoniczną.

Projekty wykonane przez B-ARCHITEKTURA to projekty wielobranżowe, zawierające opracowania branżowe, ekspertyzy techniczne, uzgodnienia i weryfikacje pod względem sanitarnym, bezpieczeństwa pracy i ochrony przeciwpożarowej. Oferowana jest pełna organizacja procesu administracyjnego aż do uzyskania pozwolenia na budowę.

W ramach usługi biuro zapewnia dopełnienie wszelkich formalności w urzędach, nadzór autorski na budowie, a także zakup materiałów. Współpracuje z szeregiem specjalistów w obszarze budowlano-remontowych, instalacji elektrycznych i hydraulicznych.

B-ARCHITEKTURA posiada bogate doświadczenie w wykonywaniu inwentaryzacji architektoniczno-budowlanych, w tym obiektów drewnianych wpisanych do Rejestru Zabytków.

Pracownia wyposażona jest w najlepszy sprzęt IT z najnowszym oprogramowaniem projektowym.

Myślą przewodnią w B-ARCHITEKTURA jest zawsze potrzeba Klienta i jego zadowolenie z końcowego efektu współpracy.

Jak pracujemy?

  1. Na pierwszym spotkaniu z Inwestorem ustalamy zakres oraz możliwości prawne dla planowanej inwestycji. Wykonujemy wstępny kosztorys dla projektu oraz podpisujemy umowę dalszej współpracy.  

  2. Reprezentujemy Inwestora przed organami administracji architektonicznej oraz wszelkimi gestorami sieci. Uzyskujemy dla Inwestora: decyzję o warunkach zabudowy, wypis i wyrys z planu miejscowego, mapę do celów lokalizacyjnych, mapę do celów projektowych, opinię geotechniczną, ekspertyzę techniczną, odstępstwo od warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, pozwolenie na budowę, legalizację samowoli budowlanej oraz wiele innych. W przypadku projektu wnętrz – wykonujemy inwentaryzację architektoniczną.

  3.  Przedstawiamy Inwestorowi 3 różne projekty koncepcyjne wykonane według wcześniej ustalonych wytycznych. Proces ten powtarzamy do uzyskania ostatecznej wersji projektu. Wykonujemy projekty od podstaw dla nowych obiektów, projekty przebudów, rozbudowy, nadbudowy, rozbiórki, zmiany sposobu użytkowania, adaptacje dla projektów typowych oraz ich zmianę.

  4.  Opracowujemy pełno branżowy projekt budowlany zawierający części: architektoniczną, konstrukcyjną, wodno-kanalizacyjną, c.o., wentylacyjną, elektro-energetyczną, uzgodnienia p.-poż., sanepid oraz BHP. W przypadku obiektów wpisanych do Rejestru Zabytków – projekt uzgadniamy z konserwatorem zabytków.

  5. Przy projektach aranżacji wnętrz nadzorujemy proces, pomagamy przy wyborze i zakupie wyposażenia, współpracujemy z wykonawcami. Przy projektach budowlanych według potrzeby zapewniamy kierowanie budową i nadzór nad nią.

Lata doświadczeń zawodowych

Pracownia powstała od 2011r., jednak doświadczenie zawodowe zdobywane jest od 2007r. W ciągu tych lat uczestniczyliśmy w projektowaniu architektury komercyjnej i publicznej, małej i przemysłowej, przy obiektach wpisanych do Rejestru Zabytków oraz Gminnej Ewidencji Zabytków. Wykonaliśmy inwentaryzacje architektoniczne i ekspertyzy techniczne dla kilkuset obiektów bądź ich części. Dysponujemy personelem i środkami do zapewniania jak najlepszej obsługi klienta.
Architektura - 11lat
Projektowanie wnętrz - 8 lat
Inwentaryzacja - 9 lat
Nauczanie rysunku - 10 lat

Barbara

FOTKA_BASIA_NA_STRONE

  • mgr inż. arch. Barbara Andrzejczak
  • właściciel Absolwentka Politechniki Łódzkiej,
  • doktorantka Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska na kierunku Architektura i Urbanistyka.
  • Laureatka konkursu „Absolwenci w Biznesie 2011”